28 Ocak 2013 Pazartesi


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int uSayi(int n)
{
    int i,toplam=0;
    for(i=0;i<=n;i++)
    {
        if(n==toplam)
            return 1;
            toplam+=i;
    }
}
int main ()
{
    int gSayi,toplam=0;
    int i=0;
    float bolum=1;
    printf("Lutfen bir sayi giriniz\n");
    scanf("%d",&gSayi);
    if(uSayi(gSayi)==1)
        printf("Girilen sayi ucgensel sayidir.\n");
    else
        printf("Girilen sayi ucgensel sayi degildir\n");
    for(i=1;i<=gSayi;i++)
    {
        if(uSayi(i)==1)
            bolum+=(1/(float)i);
    }
    printf("[1,%d] araligindaki ucgensel sayilarin carpimsal terslerinin toplami: %f olur",gSayi,bolum);
    return 0;
}

0 yorum:

Yorum Gönder