5 Aralık 2012 Çarşamba

İstenilen fibonacci sayısını diziler kullanarak bulan program.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    int i,maks;
    printf("N sayisini giriniz...\n");
    scanf("%d",&maks);
    system("CLS");
    int fib[maks];
    fib[0]=0;
    fib[1]=1;
    for(i=2;i<=maks;i++)
    fib[i]=fib[i-1]+fib[i-2];
    printf("%d. fibonacci sayisi = %d\n",maks,fib[maks]);
    printf("\n");
    printf("%d.fibonacci sayisina kadar olan sayilar\n");
    printf("\n");
    for(i=1;i<=maks;i++)
    printf("%d. fibonacci sayisi = %d \n",i,fib[i]);
    return 0;
}

14 Kasım 2012 Çarşamba


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>


int main()
{
    int i=0,sayi,t=0,n;
    printf("N sayisini giriniz: ");
    scanf("%d",&n);
    while(i++ < n)
    {
       printf("%d.Sayiyi Giriniz: ",i);
       scanf("%d",&sayi);
       t=t+sayi;
    }
    printf("Ortalama: %f",(double)t/(double)n);
    return 0;
}

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>


int main()
{
    int i=0,sayi,t=0;
    while(i++ < 10)
    {
       printf("%d.Sayiyi Giriniz: ",i);
       scanf("%d",&sayi);
       t=t+sayi;
    }
    printf("Ortalama: %f",(double)t/(double)10);
  return 0;
}

Klavyeden girdiğimiz 1 ile 10 arasındaki herhangi bir sayının 1 ile 1000 arasindaki kuvvetlerini bulan program


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>


int main()
{
    /*
    //  Klavyeden girdiðimiz 1 ile 10 arasýndaki herhangi bir sayýnýn
    //  1 ile 1000 arasýndaki kuvvetlerini bulan programý yazýnýz?
    int sayi,i;
    printf("1 ile 10 arasinda bir sayi giriniz: ");
    scanf("%d",&sayi);
    if(sayi>=1 && sayi<=10)
    {
        for(i=1;i<=1000;i=i*sayi)
        {
            printf("%d\n",i);
        }
    }
    else
    {
        printf("Yanlis sayi girdiniz...");
    }
  return 0;
}

6 Kasım 2012 Salı

Arkadaşlar program normal bi hesap makinesi gibi 4 işlem yapar. Numpad kullanarak programı deniyebilirsiniz.


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
float x1,x2,s;
char i;
scanf("%f%c%f",&x1,&i,&x2);
switch(i){
case '+':
s=x1+x2;
printf("%f\n",s);
break;
case '-':
s=x1-x2;
printf("%f\n",s);
break;
case '*':
s=x1*x2;
printf("%f\n",s);
break;
case '/':
s=x1/x2;
printf("%f\n",s);
break;
}
return 0;
}


5 Kasım 2012 Pazartesi


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    int x,y,t=0;
    printf("Bir Sayi Giriniz: ");
    scanf("%d",&x);
    while(x)
    {
        y=x%10;
        x=x/10;
        t+=y;
    }
    printf("Girilen Sayinin Rakamlari Toplami: %d\n",t);
}

4 Kasım 2012 Pazar


Aşağıda aynı işlevi yapan 2 program yazılmıştır.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    int n0t;
    hata:
    printf("Notu Giriniz: ");
    scanf("%d",&n0t);
    if(0<=n0t && n0t<=100)
    {
        if(n0t<=50)
        {
            printf("Notunuz: F");
        }
        else
        {
            if(n0t>=51 && n0t<=60){printf("Notunuzun Karsiligi: C\n");}
            if(n0t>=61 && n0t<=70){printf("Notunuzun Karsiligi: B\n");}
            if(n0t>=71 && n0t<=80){printf("Notunuzun Karsiligi: B+\n");}
            if(n0t>=81 && n0t<=90){printf("Notunuzun Karsiligi: A\n");}
            if(n0t>=91 && n0t<=100){printf("Notunuzun Karsiligi: A+\n");}
        }
    }
    else
    {
        printf("Notu Yanlis Girdiniz Yeniden Giris Yapiniz...\n");
        goto hata;
    }
    return 0;
}

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    int n0t,i,ilk=51,son=60;
    char *_n0t[]={"C","B","B+","A","A+"};
    hata:
    printf("Notu Giriniz: ");
    scanf("%d",&n0t);
    if(0<=n0t && n0t<=100)
    {
        if(n0t<=50)
        {
            printf("Notunuz: F");
        }
        else
        {
            for(i=0; i<5; i++)
            {
                if(ilk<=n0t && n0t<=son)
                {
                    printf("Notunuzun Karsiligi: %s\n",_n0t[i]);
                    break;
                }
                else
                {
                    ilk+=10;
                    son+=10;
                }
            }
        }
    }
    else
    {
        printf("Notu Yanlis Girdiniz Yeniden Giris Yapiniz...\n");
        goto hata;
    }
    return 0;
}