28 Ocak 2013 Pazartesi


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int uSayi(int n)
{
    int i,toplam=0;
    for(i=0;i<=n;i++)
    {
        if(n==toplam)
            return 1;
            toplam+=i;
    }
}
int main ()
{
    int gSayi,toplam=0;
    int i=0;
    float bolum=1;
    printf("Lutfen bir sayi giriniz\n");
    scanf("%d",&gSayi);
    if(uSayi(gSayi)==1)
        printf("Girilen sayi ucgensel sayidir.\n");
    else
        printf("Girilen sayi ucgensel sayi degildir\n");
    for(i=1;i<=gSayi;i++)
    {
        if(uSayi(i)==1)
            bolum+=(1/(float)i);
    }
    printf("[1,%d] araligindaki ucgensel sayilarin carpimsal terslerinin toplami: %f olur",gSayi,bolum);
    return 0;
}

9 Ocak 2013 Çarşamba


#include <stdio.h>
#include <conio.h>

int maxDeg(int dizi[])
{
    int temp=0;
    int i=0;
    for(i=0;i<5;i++)
    {
        if(dizi[i]>dizi[i+1])
        {
            temp=dizi[i];
            dizi[i]=dizi[i+1];
            dizi[i+1]=temp;
        }
    }
}
int minDeg(int dizi[])
{
    int temp=0;
    int i=0;
    for(i=0;i<5;i++)
    {
        if(dizi[i]<dizi[i+1])
        {
            temp=dizi[i];
            dizi[i]=dizi[i+1];
            dizi[i+1]=temp;
        }
    }
}
int main()
{
    int dizi[5];
    int i=0;
    for(i=0;i<5;i++)
    {
        printf("%d.Sayiyi Giriniz\n",i+1);
        scanf("%d",&dizi[i]);
    }
    printf("En Buyuk Sayi= %d\n",maxDeg(dizi));
    printf("En Kucuk Sayi= %d",minDeg(dizi));
}


#include <stdio.h>
#include <conio.h>

main()
{
      int sayi, sayac,i ;
      int ikilik[100];
          printf("10'luk Tabaninda Sayi Giriniz : ");
          scanf("%d", &sayi);
          sayac=0;
        while (sayi>0)
        {
          sayac++;
          ikilik[sayac]= sayi % 2;
          sayi = sayi / 2;
        }
    for(i=sayac;i>0;i--)
          printf("%d", ikilik[i]);
}


#include <stdio.h>
#include <conio.h>

int main ()
{
    int sayi=0;
    printf("Sayiyi Gİriniz\n");
    scanf("%d",&sayi);
    int basamak=0;
    while(sayi)
    {
        sayi=sayi/10;
        basamak++;
    }
    printf("Girilen Sayi %d Basamaklidir.",basamak);
    return 0;
}


#include <stdio.h>
#include <conio.h>

int main () {

    int sayi,asal=2;
    printf("Test Edilecek Sayiyi Giriniz : ");
    scanf("%d",&sayi);
    while (asal<sayi)
    {
       if(sayi%asal==0)
       sayi=asal;
       asal++;
     }
     if(sayi==asal-1)
    printf("Girdiginiz sayi asal degildir");
    else
    printf("Girdiginiz sayi asaldir");

   return 0;
}

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int ustAl(int x, int y)
{
    int crpm=1;
    int i=0;
    for(i=y;y>0;y--)
        crpm*=x;
    return crpm;

}
int main()
{
    int a=0,b=0;
    printf("Tabani Giriniz\n");
    scanf("%d",&a);
    printf("Ussu Giriniz\n");
    scanf("%d",&b);
    printf("Sonuc= %d",ustAl(a,b));
    return 0;
}


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    char kelime[20];
    printf("Kelimeyi Giriniz\n");
    scanf("%s",&kelime);
    int i=0;
    while(kelime[i]!=NULL)
    {
        i++;
    }
    printf("Kelimedeki Harf Sayisi= %d",i);
    return 0;
}