4 Mart 2013 Pazartesi


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

struct kisi
{
    char name[20];
    char address[50];
    char phone[20];
    int debt;
};

void print_scr(struct kisi *z)
{
    printf("Adi : ");
    puts(z->name);
    printf("Adresi : ");
    puts(z->address);
    printf("Telefonu : ");
    puts(z->phone);
    printf("Borcu : ");
    printf("%d",z->debt);
}

int main()
{
    int sayi=0,i=0,x=0;
    printf("Girilecek Kisi Sayisi");
    scanf("%d",&sayi);
    struct kisi kayit[sayi];
    struct kisi* pointer;
    for(i=0;i<sayi;i++)
    {
        printf("%d.Kisinin Adini Girin\n",i+1);
        scanf(" %[^\n]s",&kayit[i].name);
        printf("%d.Kisinin Adresini Girin\n",i+1);
        scanf(" %[^\n]s",&kayit[i].address);
        printf("%d.Kisinin Telefonunu Girin\n",i+1);
        scanf(" %[^\n]s",&kayit[i].phone);
        printf("%d.Kisinin Borcunu Girin\n",i+1);
        scanf(" %d",&kayit[i].debt);
        system("CLS");
    }
    system("CLS");
    printf("Kacinci Kisiyi Goruntulemek Istiyorsunuz?\n");
    scanf("%d",&x);
    printf("\n");
    print_scr(&kayit[x-1]);
    return 0;
}

0 yorum:

Yorum Gönder